IESH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Institute of Enviroment Science and Public Health

phone
Gọi ngay: 0372606608
messenger
zalo
Trang chủ / Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng (Institute of Enviromental science and public health, IESH) trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vietnam Union of Science and Technology Association, VUSTA) được thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-LHH ngày 13 tháng 02 năm 2007.

Các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:
 • Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn, độc chất, kiến trúc môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng;
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học, tự động hóa, chế tạo các dụng cụ thiết bị đo đạc, quan trắc, phân tích môi trường, thực phẩm.
 • Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện.
 • Dịch vụ KH&CN: quan trắc, phân tích, thử nghiệm; Tư vấn lập và tư vấn thẩm định các báo cáo về môi trường và an toàn thực phẩm; Kiểm chuẩn các thiết bị phân tích, quan trắc môi trường; Cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ đo đạc, quan trắc, xử lý môi trường và thực phẩm; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
 • Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.
Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có chức năng chính sau:
 • Tập hợp các nhà khoa học và chuyên môn nhằm tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, và các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có chức năng chính sau:
 • Tập hợp các nhà khoa học và chuyên môn nhằm tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, và các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

 • Dịch vụ KH&CN: tư vấn, tham gia thẩm định, quan trắc, phân tích, thử nghiệm, đánh giá tác động môi trường, xử lý độc hại bảo vệ môi trường và sức khỏe, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dự án về khoa học và phát triển, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-LHH ngày 13 tháng 02 năm 2007.

MỚI THÀNH LẬP

PHÒNG BAN THÀNH LẬP
 • 01 phòng Hành chính tổng hợp
 • 01 phòng Dự án và hợp tác quốc tế
 • 01 phòng Nghiên cứu khoa học công nghệ và triển
 • 01 phòng Phân tích chất lượng môi trường
 • 01 phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường.
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
 • 01 GS.Tiến sĩ Khoa học;01 GS.Tiến sĩ;
 • 05 PGS.Tiến sĩ;
 • 03 Tiến sĩ;
 • 03 Thạc sĩ;
 • 08 kĩ sư, cử nhân.

Các thành viên chủ chốt của Viện đều là những chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực môi trường, hóa học, sinh học, độc chất … với nhiều năm công tác cả trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm thực tế phong phú, có uy tín cao và đặc biệt đều có tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, lòng say mê nghề nghiệp. Tất cả đã đồng lòng đồng sức tập hợp trong một đơn vị để phát huy hết khả năng, sức lực cho công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường nói riêng. Phạm vi hoạt động của Viện chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.Trụ sở chính của Viện lúc này chỉ là khu nhà cấp 4 trong khuôn viên của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

MỚI THÀNH LẬP

BAN THÀNH LẬP
 • 01 phòng Hành chính tổng hợp
 • 01 phòng Dự án và hợp tác quốc tế
 • 01 phòng Nghiên cứu khoa học công nghệ và triển
 • 01 phòng Phân tích chất lượng môi trường
 • 01 phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường.
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
 • 01 GS.Tiến sĩ Khoa học;01 GS.Tiến sĩ;
 • 05 PGS.Tiến sĩ;
 • 03 Tiến sĩ;
 • 03 Thạc sĩ;
 • 08 kĩ sư, cử nhân.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG & SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

TẠI SAO LẠI CHỌN IESH?

Được biết đến là một Tổ chức Chứng nhận và Kiểm định hàng đầu Việt Nam, IESH có các thế mạnh, xứng đáng là đối tác tin cậy nhất của các doanh nghiệp:

+15

Năm kinh nghiệm

+100

Đối tác hợp tác

+70

Nhân sự

+45

Dự án thực hiện

Năng lực pháp lý

IESH hoạt động trong khuôn khổ đăng ký kinh doanh và đã được chỉ định/ủy quyền/cấp phép bởi các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện, cũng như được công nhận bởi các tổ chức công nhận năng lực được Quốc tế thừa nhận.

Chuyên gia có chuyên môn

Hiện nay, IESH có trên 60 chuyên gia đánh giá, giảng viên, chuyên gia kỹ thuật, kiểm định viên được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có trình độ, kiến thức, kỹ năng được phê duyệt theo lĩnh vực và các ngành nghề khác nhau.