IESH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Institute of Enviroment Science and Public Health

phone
Gọi ngay: 0372606608
messenger
zalo
Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Kiểm nghiệm nước sinh hoạt

1. Thực trạng nguồn ngước sinh hoạt hiện nay của người dân:

Hiện tại sự quan tâm của người dân về các vấn đề liên quan tới chăm sóc sức khỏe chủ động càng ngày càng rõ rệt, trong đó có mối quan tâm về chất lượng không khí và chất lượng nước sinh hoạt. Trong đó, chất lượng nước sinh hoạt tác động trực tiếp và nhanh chóng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình nhưng hộ gia đình hoàn toàn có thể chủ động kiểm định điều đó. Nước sinh hoạt hiện tại chủ yếu được cung cấp từ các nhà máy (ở các đô thị) hoặc khai thác tự nhiên (nước giếng khoan, nước sông hồ...) nhưng dù từ nguồn nào thì chất lượng nước đều có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, ví dụ: chất lượng đường ống dẫn nước trong và ngoài nhà, chất lượng môi trường tại điểm khai thác nguồn nước, chất lượng hệ thống xử lí nước, chất lượng hệ thống lọc nước gia đình v.v... và có rất nhiều yếu tố trong đó gia đình không thể kiểm soát hoặc thay đổi mà chỉ có thể chủ động kiểm định chất lượng nguồn nước mà gia đình đang dùng để có thể sử dụng các biện pháp xử lí phù hợp. Trên thị trường hiện tại có rất nhiều bên cung cấp máy lọc nước để đáp ứng nhu cầu này nhưng lại hầu như không có đơn vị chuyên nghiệp nổi bật cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng nước (trước và sau khi xử lí). Đây chính là bất cập ảnh hưởng trực tiếp tơi chất lượng sức khỏe của người dân.

2. Giải pháp của Viện Khoa Học Môi Trường và Sức Khỏe Cộng Đồng

- Viện KHMT&SKCD với 15 năm hoạt động và nghiên cứu, có đầy đủ tiêu chuẩn khoa học, nhân sự để thực hiện kiểm định chất lượng nước theo các tiêu chuẩn nước sinh hoạt của người dân.
- Nhân sự của viện sẽ đến tận gia đình khách hàng để lấy mẫu nước và mang về Viện để thực hiện kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn nước sinh hoạt do Bộ Y Tế quy định và theo từng gói lựa chọn theo nhu cầu khách hàng.
- Kết quả kiểm định sẽ được trả online thông qua trang web của Viện và mã số khách hàng. Có thể cung cấp văn bản kết quả kiểm định nước có chứng nhận của Viện.