IESH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Institute of Enviroment Science and Public Health

phone
Gọi ngay: 0372606608
messenger
zalo
Trang chủ / Quan trắc môi trường lao động / Đánh giá chất lượng không khí xung quanh tại xã Hà thượng, Đại Từ , Thái Nguyên

Đánh giá chất lượng không khí xung quanh tại xã Hà thượng, Đại Từ , Thái Nguyên

Không khí xung quanh chúng ta có nhiệm vụ cung cấp sự sống cho tất cả sinh vật và con người. Vì thế khi nguồn không khí này bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người tác động xấu đến môi trường trong tự nhiên. Việc lấy mẫu không khí và quan trắc không khí xung quanh nhằm giúp đánh giá có hệ thống và lâu dài về mức độ ô nhiễm của không khí qua từng loại thông số. Đồng thời, giúp chúng ta biết được nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra hướng giải quyết để mang lại không khí trong lành.

Thực hiện quan trắc môi trường không khí nhằm mục tiêu:

  • Dựa theo các tiêu chuẩn hiện hành xác định mức độ ô nhiễm của không khí ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.
  • Xác định ảnh hưởng của nguồn thải, nhóm nguồn thải đến chất lượng môi trường không khí tại địa phương.
  • Cung cấp thông tin cho việc quy hoạch phát triển công nghiệp và việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn.
  • Đánh giá diễn biến chất lượng không khí theo không gian, thời gian.
  • Cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường không khí để có biện pháp phòng tránh.
  • Đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý môi trường của cơ quan nhà nước.

Sáng ngày 15/ 02/ 2023, đội ngũ kỹ sư của Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng đồng đã có mặt tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nhằm thực hiện công tác đánh giá chất lượng không khí xung quanh.