IESH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Institute of Enviroment Science and Public Health

phone
Gọi ngay: 0372606608
messenger
zalo
Trang chủ / Quan trắc môi trường lao động / Hoạt động quan trắc nước thải trước và sau hệ thống xử lý và khí thải từ xưởng sơn của Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam

Hoạt động quan trắc nước thải trước và sau hệ thống xử lý và khí thải từ xưởng sơn của Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam

Sáng ngày 9/2/2023, đội ngũ nhân viên của Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng đã thực hiện quan trắc nước thải trước và sau hệ thống xử lý và khí thải từ xưởng sơn của Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam.

Sáng ngày 9/2/2023, đội ngũ nhân viên của Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng đã có mặt tại KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình để thực hiện quan trắc nước thải trước và sau hệ thống xử lý và khí thải từ xưởng sơn của Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam. 

Hyundai Thành Công xe thương mại (HTCV) là liên doanh chính thức giữa Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor , trải qua 20 năm phát triển, TC MOTOR đã cùng đồng hành và đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Trong chặng đường phát triển tiếp theo, với những chính sách định hướng của nhà nước, cùng với quyết tâm và sự đầu tư mạnh mẽ, TC MOTOR sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn, bên cạnh lĩnh vực sản xuất sẽ còn ở lĩnh vực nghiên cứu chế tạo, góp phần xây dựng một nền công nghiệp ô tô Việt Nam bền vững và phát triển không ngừng trong tương lai.